نت

  • ضربات مورد استفاده در بدمینتون

    در رشته بدمینتون ضربه های زیادی وجود دارد که مهمترین آنها عبارت اند از :  ۱- Defensive Clear تاس دفاعی ۲- Attacking Clear تاس حمله ۳- Drive  درایو ۴- Smash اسمش ۵-Drop دراپ ۶- Net نت

گالری تصاویر