کد خبر: 4206

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶

اطلاعیه کلاس های تئوری مربیگری هیات بدمینتون استان اصفهان

کلاس های تئوری مربیگری به میزبانی هیات بدمینتون استان اصفهان در محل پایگاه قهرمانی واقع در کوی امام جعفر صادق از تاریخ ٩۶/٠۶/١٨ لغایت ٩۶/٠۶/٢۴ برگزار می گردد.

افراد متقاضی میتوانند جهت شرکت در کلاس فوق مبلغ ١،١٠٠،٠٠٠ ریال به شماره حساب ٠١٠٩٩٣٢٧٨٧٠٠٧ نزد بانک ملی به نام هیات بدمینتون استان اصفهان واریز و فیش مربوطه را تحویل دفتر هیات و یا برگزارکننده کلاس دهند.

شایان ذکر است ظرفیت کلاس محدود بوده و اولویت با افرادی خواهند بود که در ابتدا ثبت نام نمایند.
(کمیته اموزش هیات بدمینتون استان اصفهان)

شماره تماس :

تلفن هیات : ۰۳۱-۳۲۲۲۲۲۱۴
فکس:  ۰۳۱-۳۲۲۲۲۲۱۴

ارسال دیدگاه

گالری تصاویر